Tamara

Tamara Ackermans, momenteel studente PABO en werkzaam bij 'Ranj, serious games', studeert dit jaar af met het thema media-educatie voor de bovenbouw. De thema’s van de projecten zijn gerelateerd aan vakinhouden, methoden van de bovenbouw, kunst en cultuur. In het project media-mania leren leerlingen op een creatieve manier de computer gebruiken om informatie te verwerken of toe te passen en verbanden te leggen met de leerstof en het dagelijkse leven.